CHỤP ẢNH CHO BÉ YÊU

“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ Gánh  nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha ” Sinh con ra, đối với cha mẹ đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đó là thiên chức, là bổn phận, là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là niềm vui vô hạn…

“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ Gánh  nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha ” Sinh con ra, đối với cha mẹ đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đó là thiên chức, là bổn phận, là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là niềm vui vô hạn…

Chụp Ảnh Bé Yêu

Thật không gì hạnh phúc hơn khi được ngắm nhìn các bé, những thiên thần đáng yêu nhất của bạn đang lớn khôn từng ngày. Con bắt đầu biết lẫy, biết bò, rồi chập chững biết đi, khi những chiếc răng đầu tiên nhú lên – Mỗi ngày con một lớn khôn, bạn làm sao…

Thật không gì hạnh phúc hơn khi được ngắm nhìn các bé, những thiên thần đáng yêu nhất của bạn đang lớn khôn từng ngày. Con bắt đầu biết lẫy, biết bò, rồi chập chững biết đi, khi những chiếc răng đầu tiên nhú lên – Mỗi ngày con một lớn khôn, bạn làm sao…